Våra tjänster.

Vår sorteringsanläggning i Högdalen

  • Avfallshantering företag
  • Avfallshantering föreningar
  • Byggavfall
  • Elavfall
  • Deponi
  • Farligt Gods
  • Hantering av övrigt avfall