Kvalitetspolicy.

Kvaliteten är ett av våra viktigaste verktyg

Allmänt.

Miljö Team 1 AB´s kvalitetssystem ska stödja utvecklingen av företaget och dess medarbetare. Det skall präglas av hög kompetens personligt ansvar och ett stort engagemang. Det övergripande målet med vårt kvalitetsarbete är att varje leverans och utförd tjänst sker utifrån avtalade villkor och att våra kunders krav och förväntningar blir tillgodosedda. Vårt arbete ska alltid medföra att våra kunder behåller förtroendet för oss som entreprenör. Kvalitetsarbetet är på ett sätt integrerat i våra arbetsprocesser med målsättning att göra rätt från början och ständigt arbeta med förbättringar

 

Policy.

  • Alla medarbetare ska känna sig delaktiga med policyn och arbeta för att nå målen.
  • Avtalade villkor och tider ska hållas.
  • Processer tjänster och produkter vi arbetar med ska ständigt förbättras.
  • Underentreprenörer ska uppfylla våra krav.

 

Kontroll om hur långt mot målet arbetet har kommit görs genom att:

  • Följa upp kundreklamationer.
  • Följa upp servicegrad.
  • Utföra och följa upp interna kvalitetsrevisioner.
  • Följa upp kvalitet mot underentreprenörer.
  • Sätta upp nya mål kontinuerligt inom gruppen.

 

Mål.

  • Att ständigt förbättra kvaliteten för våra tjänster.