Miljöpolicy.

Allmänt.

Miljö Team 1 AB ska verka för minskad miljöpåverkan och bidra till en bättre livsmiljö. Vi ska fatta beslut baserat på en sammanvägning av vad som är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

 

Policy.

  • Vi ska följa såväl den nationella och den internationella miljölagstiftningen.
  • Välja rätt material som ger minskad miljöpåverkan och som samtidigt är ekonomiskt försvarbart och inte gör avkall på kvaliteten.
  • Ta hand om vårt avfall på ett miljöanpassat sätt
  • Arbeta för långsiktiga miljölösningar inom vår verksamhet, genom utveckling och tekniskt nytänkande
  • Kommunicera ut våra miljömål till alla anställda, samt att motivera dem att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt och ansvarsfullt sätt.

Mål

  • Att vara i vår branch´s framkant i vårt miljötänkande.